Draugiem
Facebook
Youtube
Youtube

Vai piedalīsies Atvērtajās Durvju Dienās
5. un 6. Augustā?

Lai uzzinātu vairāk, spied šeit.

Jā, piedalos katru gadu.
Jā, piedalīšos pirmoreiz.
Nē. Vēlos, bet netieku.
Nē. Neinteresē.
Kas tās tādas?
SIA "Kokaudzētava Baltezers" Tālr.: 67996370 E-pasts: baltezers@baltezers.lv

Dārzs un Drava 11.2002

Doties atpakaļ uz Publikācijām Skatīt oriģinālizdevumu:


ILONA GOLUBECKA

Pirmoreiz ierodoties kokaudzētavā «Baltezers», pārņem neprātīga vēlme... šeit palikt. Atbrīvotības un miera sajūta, ilgas pēc nesteidzīgām pastaigām pa plašo un krāšņo augu pasauli, baudot atmosfēru, saviļņojuma brīži, vērojot smaidīgu darbinieku maigo un rūpīgo izturēšanos pret zaļajām radībām, pārsteiguma mirkļi, sastopoties ar simetrisku augu izvietojumu. Šādu emociju atspulgus glabās mana dvēsele. Šeit saimnieko Varis Kazaks, īstens sava darba patriots. Pirmais pozitīvais iespaids neizrādījās maldīgs - viņš ir cilvēks, no kura strāvo vienkāršība un visaptveroša sirsnība. Sarunāties ar viņu ir viegli, jo Varis ir patiess, viņa atklātais smaids iedrošina, bet smalkā humora izjūta valdzina. Intervijas sākumā viņš lūdz, lai rakstu neveidoju kā viņa radošo portretu, neidealizēju viņu un neizceļu personiskos panākumus, jo «kokaudzētava nekad nebūtu sasniegusi tādu līmeni bez saliedētās un uzticamās darbinieku komandas, bez visas ģimenes atbalsta». Stāstot par paveikto, viņš «es» vietā lieto «mēs» un ik pa mirklim pārlaiž glāstošu skatienu pa logu redzamajam laukam ar stādiem...

LIKTEŅPAVĒRSIENI

Aktīvu darbību kokaudzētavā, kas šogad svin 30 gadu jubileju, sāka Vara tēvs Helmuts, vēlāk viņam pievienojās dēli - Varis un Vents, pārņemot «grožus». Pašlaik 75 gadus veco Kazaku ģimenes «galvu» aizrauj datortehnoloģijas: viņš «sērfo» internetā, atrodot saistošu un interesantu informāciju par dārzkopību dēlam Varim (svarīgi pateikt, ka seniors, neraugoties uz savu cienījamo vecumu, apguvis datorprasmi pavisam nesen).

Tēvam ir noteicošā nozīme Vara likteņtakas veidošanā. Viņš allaž ir vēlējies, lai dēls izvēlētos dārznieka profesiju. Sākumā Varis pretojās, jo viņu vairāk interesēja mežs, kokapstrāde. Tagadējo nodarbi viņš iemīlēja, tikai pastiprināti tai pievēršoties. Viņš beidza tehnikumu, iegūstot mežkopja profesiju, vēlāk - Jelgavas Lauksaimniecības akadēmiju, kļūstot par mežu inženieri. Varis augstu vērtē šajās mācību iestādēs gūtās plašās zināšanas agronomijā, mežsaimniecībā, ģeodēzijā un citās jomās. Šīs zināšanas lieti noder ikvienam dārzniekam. Jau studiju laikā viņš sāka darboties kokaudzētavas labā, taču tikai 1985. gadā, pēc diploma iegūšanas, puisis tam pievērsās nopietni un pirmos piecus gadus veltīja kolekcijas vākšanai sadarbibā ar Salaspils botānisko dārzu. 1990. gadā viņa pieeja darbam ieguva profesionālu līmeni. Tagad jau 17 gadus viņa ikdiena nav šķirama no augiem.

VĒSTURE

Sākumā šeit pastāvēja maza meža kokaudzētava ar nelielu stādu  daudzumu, tad tā pakāpeniski paplašinājās līdz astoņiem hektāriem. Galvenokārt te piedāvāja egļu un priežu stādus. Līdz pat 1999. gadam meža stādi vēl tika audzēti lielos daudzumos. «Daudz stādu «izgājis» caur šo audzētavu, šī zeme ir devusi daudz skaistu koku Latvijas mežiem. Būdams puika, to nespēju novērtēt, tagad aptveru šīs organizācijas ieguldījuma nozīmi ... » savās pārdomās dalās Varis.  Pēdējo 10 gadu laikā norisinājās pakāpeniska pāreja uz dekoratīvu stādu audzēšanu. Saimnieks vēlas «pārorientēties» tikai uz šo virzienu, jo ir pieprasījums. «Attīstība Latvijā ir jūtama. Cilvēki sāk domāt par savu dārzu ierīkošanu, tas nozīmē, ka dzīves līmenis ceļas, paveras iespēja domāt par vides sakārtošanu, savdabīgas dāvanas pasniegšanu dvēselei ... Mēs piedāvājam skaistus materiālus, ar kuriem ir iespēja radīt brīnumus. Prieku sagādā tas, ka Latvijas godalgotie profesionālie dārznieki, konkursu laureāti, jau vairākus gadus ir mūsu patstāvīgie sadarbības partneri. Visinteresantākais ir tas, ka nereti labākie daiļdārzi top uz ierobežotu finansiālo līdzekļu bāzes» stāsta Varis Kazaks.

Kokaudzētava privatizēta 1990. gadā - uzreiz, kad tas kļuva iespējams. Sākumā bija kooperatīvs, vēlāk zemnieku saimniecība, tagad - sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Varis priecājas, ka tolaik izdevies laikus reaģēt uz pārmaiņām, kuras gan nemaina darbības būtību: viņi vienādi aktīvi darbojušies gan sociālisma laikā, gan tagad, un nekad nav apstājušies. «Pārmaiņu laikā mēs netaisījām pauzi kā daudzi citi, gaidot brīnumus vai kaut kādas likteņa dāvanas. Mēs visu laiku turpinājām attīstīties. Protams, mēs saskārāmies arī ar grūtībām, piemēram, padomju gados manāmi trūka līdzekļu minerālmēslu, kūdras ieguvei,» atceras kokaudzētavas īpašnieks Varis Kazaks un  papildina: «Dažviet zeme bija kaila - izgāzti koki, veci celmi, sausa augsne... Bet zemei ir jādod - ar laiku tā sniedz atpakaļ daudz vairāk... Tikai dodot var gūt, tas attiecināms uz jebkurām attiecībām.»

KOLEKCIJAS VEIDOŠANAS

Par audzētavas visnozīmīgāko ieguldījumu var uzskatīt skujkoku audzēšanu, to šķirņu paplašināšanu. Laikā, kad skujkoku šķirņu piedāvājums Latvijā bija gaužām nabadzīgs, "Baltezerā" saprata, ka dažādas jaunas eksotiskas šķirnes ir gluži piemērotas vietējiem apstākļiem. Attīstību sekmēja sadarbība ar Nacionālo botānisko dārzu Salaspilī. Viens no vadošajiem dendrologiem Raimonds Cinovskis bija cilvēks, kurš spēcīgi iedvesmoja jauno mežu inženieri. Viņu Varis uzskata par spilgtu personību, jo R. Cinovskis ļoti palīdzēja ar padomu, daloties ar retiem stādiem. 80. gados nepastāvēja «tādi» stādu veikali, tādēļ nebija iespējams iegūt interesantus augus godīgā un tiešā veidā ... Jauniegūtos augus Varis sakņoja un pavairoja. Pirmie gadi, tēlaini izsakoties, bija jāpavada siltumnīcās, rūpējoties par augiem «augu diennakti». Vēlme iegūt nepieciešamo rezultātu, nosargāt trauslos stādus no bojāejas bija spēcīgāka par visu.

PANĀKUMU ATSLĒGA

Kokaudzētavā ieviesa jaunas egļu un tūju šķirnes. No sēklām ir izdevies iegūt arī labākas un veiksmīgākas formas augus. Varis Kazaks nevēlas izcelt savus panākumus, viņam nepiemīt tieksme sasniegumiem «piekabināt» savu vārdu - galvenais ir rezultāts. Ja šķirne priecē cilvēkus, tā tiek laista apgrozībā. Kokaudzētavā ir pārbaudītas daudzas šķirnes. Šo procesu var raksturot arī kā skarbu: daudzi augi tiek aizlaisti postā, ja nav piemēroti vietējiem apstākļiem: ja salst, tad salst -neko mākslīgi neglābj. Tas tādēļ, lai vēlāk nebūtu jāuztraucas par augu pārziemošanas iespējām. Vienas sugas un šķirnes augus pārbauda vairākus gadus pēc kārtas, tādēļ pircēja dārzā nokļūst tikai kvalitatīvi stādi. Galveno mērķi raksturo augu pielāgošana mūsu zemes vajadzībām. «Mēs netiecamies savākt maksimāli lielu augu kolekciju, jo vēlamies atlasīt vien maksimāli lielu sortimentu, kas ideāli aug Latvijā,» apgalvo Varis Kazaks.

Viņš uzskata, ka nav savā dzīvē paveicis neko sevišķu, tik vien kā strādājis ar tīru sirdsapziņu. Varis dod priekšroku, ja priecājas par viņa darba rezultātu, nevis par viņu pašu. Par vissvarīgāko darbā viņš uzskata kvalitatīva procesa uzturēšanu un lielisku savstarpējo attiecību nodibināšanu starp darbiniekiem.

Konsultante Ivanda Šivare: «Varis Kazaks ir atsaucīgs darba vadītājs. Viņš labi izturas pret darbiniekiem, uztur ar viņiem lieliskas attiecības, vienlaicīgi  pieprasot labus darba rezultātus. Kopumā sūdzību nav!- viņa apgalvo, turpinot: «Varis ir  labsirdīgs, draudzīgs un - nevar apstrīdēt - godīgs! Turklāt viņš nav kašķīgs ... Kā kokaudzētavas saimnieks viņš ir parūpējies par to, lai būtu labi gan klientiem, gan darbiniekiem, kuru vidū valda saticība. Ja tas padodas, arī darbs rit pilnā sparā. Panākumi ir acīmredzami - paplašinās realizācijas daļas platība, tiek piedāvāta arī citu kokaudzētavu produkcija.»

«Viņš ir ļoti labs priekšnieks - labsirdīgs, saprotošs. Varis ir arī pacietīgs un iejūtīgs. Kokaudzētavas panākumi skaidrojami ar to, ka Varis Kazaks ir atsaucīgs pret klientiem: iesaka,  palīdz, dažkārt dāvina stādus. Šeit viss ir audzēts uz vietas, tādēļ kvalitatīvs, jo pārbaudīts. Baltezera priekšrocība ir arī tāda, ka tiek ieteikts, kuri no augiem ir piemēroti konkrētajam Latvijas reģionam,» kolēģes teikto papildina Antra Pugaine.

Savukārt Tirdzniecības daļas vadītājs Raivis Reinbergs uzskata: «Varis ir strādīgs, to pašu prasa arī no citiem, turklāt darbam jābūt paveiktam kvalitatīvi. Mani pārņem gandarījuma sajūta, kad viņš novērtē labi padarītu darbu, un viņš to prot... Darba attiecības ar viņu nekad nav bijušas formālas - Varis ievieš līdzvērtības principu, līdz ar to veidojas labāka sadarbība. Viņa organizācija ir sasniegusi augstu kokaudzētavas līmeni, par to atzinīgi izsakās arī kolēģi no Zviedrijas, Igaunijas un citām  valstīm.»

GRŪTĪBAS

Grūtības, ar ko ir saskāries V. Kazaks, raksturo birokrātija, jo birokrātija negatīvā nozīmē vienmēr aizkavē optimālu attīstību. Dažkārt viņš saskata problēmas valsts attieksmē pret cilvēkiem, taču nereti to attaisno arī pašu cilvēku neizpratne par labu attiecību veidošanu ar valsti. «Labu attiecību veidošana ir svarīgs priekšnoteikums sakārtotai videi,» uzsver Varis. Viņu ļoti uztrauc jebkādu sliktu attiecību veidošanās. Kopumā viņš atzīst, ka, strādājot ar prieku, grūtības nevar rasties.

GODĪGUMA TRIUMFS

«Godīga pieeja ir visvieglākā. Es nekad neesmu gribējis kādu apkrāpt. Ja jāsāk melot, rodas grūtības, tā ir mana pārliecība. To pašu es pieprasu arī no saviem tuviniekiem un kolēģiem, jo maksimāli godīga attieksme vienmēr ir izdevīga. Turklāt - vārdu ir pārāk viegli notraipīt, bet labai domai pievienojas citas labas domas. Godīgu cilvēku ir grūti «apmētāt ar dubļiem»,» tā «Baltezera» saimnieks komentē atziņu, ka viņa kokaudzētavā īpaša uzmanība tiek pievērsta godīgai attieksmei pret darbu. Viņa tuvinieki noteikti neticētu, ka Varis varētu būt saistīts ar apzināti pastrādātām nelietībām, negodīgu rīcību.

BALSTS

Patiesu gandarījumu Varim sniedz jaunu cilvēku iesaistīšana darba procesā. Skolēni un studenti nāk uz kokaudzētavu, vēlēdamies strādāt. Viņš to ar prieku atbalsta, jo viņa mērķis ir paskaidrot ne vien, kādā veidā strādāt, bet arī kāpēc tieši tā. Varis uzskata, ka vissvarīgākais ir viņiem iemācīt cienīt zemi, nodibināt ciešu kontaktu ar dabu. Kādreiz tēvs jautāja mazajam puisēnam:  «Vai jūti, kā zeme elpo?» Nē, toreiz Varis vēl neesot jutis, taču, gadiem ritot, viņš izprata teiktā jēgu, jo cilvēka dzīvē pienāk īstais brīdis, un viņš to vienkārši jūt - ar katru sava ķermeņa šūnu. «Zeme ir milzīga Dieva dāvana cilvēkiem. Tā ir kā instruments, ar kuru ir iespējams sagādāt iztiku un sakārtot vidi. Esmu šai lietā tik dziļi, ka nekad vairs no tās neizkļūšu, jo nevēlos to. Dienu un nakti esmu saistīts ar savu darbu, jo ar augiem nav iespējams pēkšņi pārtraukt attiecības. Ikvienas attiecības, arī starp cilvēkiem, dedzīgi stāsta Varis. Viņa ciešās attiecības ar dabu ir tik harmoniskas un gaišas, ka dažbrīd nav vārdos izsakāmas ... Jaunajiem censoņiem šis spēks jāsajūt pašiem. Kad darbs viņus ir aizrāvis, nerodas šaubas, ka izveidosies cieša, uzticama komanda. Tad vairs nav jālūdz strādāt pareizi, darbinieki to paši izjūt kā pašsaprotamu lietu. Tie, kuri šeit paliek, iemācās un strādā ar nemākslotu degsmi, nevis sāk rosīties un censties, tikai ieraugot nākam priekšnieku ... Starp  «Baltezera- ļaudīm ir tādi, kuri kokaudzētavā darbojušies jau vidusskolas laikā, vēl neapzinoties, ko dzīvē vēlas sasniegt... Ieguvuši vidējo izglītību, viņi aizgāja mācīties par dārzniekiem, jo ļoti iepatikās minētā nodarbošanās.

PIEDĀVĀJUMS

Pircējiem tiek piedāvāti vairāk nekā 500 garantēti Latvijas klimata apstākļiem derīgu augu dažādību, to skaitā skuju koki, viršaugi, graudzāles, košumkrūmi, ziemcietes, rododendri, vīteņaugi, nedaudz ūdensaugu un citi. Protams, kopējo kolekciju veido krietni vien plašāks dažādu sugu un šķirņu augu skaits.

Helmuts Kazaks savulaik galvenokārt darbojās ar lapu kokiem, un viņa kolekcija bija ļoti liela. Savukārt Vari aizrauj skujkoki, tādēļ pašlaik tiek piedāvāta skaista kolekcija. Sortimentu viņš nosaka pats, jo izvēlas un piedāvā to, ko pats lieliski pārzina. Ja pašu pārdevēju konkrētais augs nesaista, viņš pircējam nevar par to sniegt izsmeļošu un vērtīgu informāciju, jo cilvēks vienmēr jūt nepatiesu attieksmi.

MODERNAS TEHNOLOĢIJAS

Kokaudzētavas Rietumeiropas valstīs tiek uzturētas augstā līmenī. Tas attiecas gan uz tehniku un  laistīšanas iekārtām, gan uz siltumnīcām. Viss minētais atvieglo darbu un uzlabo kvalitāti. Būtiskas ir arī automatizācijas iespējas, to skaitā skenēšanas sistēmas apkalpošanā, tas nodrošina ērtības pircējiem un pārdevējiem. Pēc iepriekš minētajiem parametriem kokaudzētava "Baltszers" - ir pietuvojusies Eiropas standartiem. Varis Kazaks uzskata, ka «ikviena ražotne, kurā investē līdzekļus, laika gaitā pārtop modernā uzņēmumā, līdz ar to spēj konkurēt ar Eiropas  organizācijām». Modernas tehnoloģijas palīdz ieviest jaunas, efektīvas darba metodes. Piemēram, tikai šovasar pirmo reizi kokaudzētavā uzstādīta dārga, moderna, pilnīgi automatizēta laistīšanas iekārta, kas karstajā vasarā 3600 m2 platībā ļāva teicami augt turpat ceturtdaļmilionam jauno vērtīgo augu!

ATTĪSTĪBAS IEZĪMES

Izaugsme kokaudzēšanā ir vērojama, jo paveras daudz iespēju. Aug kvalitātes rādītāji, sortiments... Tomēr nākotnē darba visām Latvijas kokaudzētavām pietiks tikai tādā gadījumā, ja paplašināsies eksporta iespējas, uzskata ""Baltezera" saimnieks. Viens no visnozīmīgākajiem kokaudzētavas "Baltezers" ieviesumiem un priekšrocībām ir podiņu jeb konteineru sistēmas praktizēšana, kas sākas jau ar jaunā stādiņa piedzimšanas brīdi, jo ikviens sīkais spraudenītis iegūst savu vietu kasetes nodalījumā. Tādā veidā labi izveidojas sakņu sistēma, kas ir svarīgs priekšnoteikums auga turpmākai attīstībai. Sākumā tas stādus sadārdzināja, bet šobrīd starpība ir izlīdzināta. Ir novērots, ka cilvēki pieprasa arī lielus, piecus, desmit gadu un vecākus stādus ar labi attīstītu sakņu sistēmu. Tieši tāpēc ir ļoti būtiski, lai augi atbilstu mūsdienu prasībām, pēc tā arī tiecas kokaudzētavas darbinieki.

 

Kokaudzētavas klientu vidū ir cilvēki, kuri vēlas dzīvot skaistā un harmoniskā vidē. Uz "Baltezeru" pēc stādiem brauc gan privātpersonas, gan profesionāli dārzu ierīkošanas speciālisti, ar kuriem izveidojusies vislabākā sadarbība. Klientu prasības ir ļoti augstas un pieaug ar katru gadu. «Pirms 10 gadiem cilvēki priecājās, ja bija tikai kāds laksts vien ... » joko Varis.

KONKURENCES IESPĒJAS

Viņš uzskata, ka ''ieiešana Eiropā'' jāsaista ar eksporta iespēju paplašināšanu, tikai tad Latvijas ekonomiskā situācija var uzlaboties. "Baltezers" jau tagad aktīvi eksportē stādus uz Krieviju, Lietuvu un Igauniju, tā naudu valstī ievedot, nevis izvedot. Uzņēmējs neatbalsta ārzemju augu ievešanu Latvijā, jo minēto produkciju var saražot tepat. Stādi no Polijas, Holandes, Vācijas un citām valstīm dažkārt tiek piedāvāti par zemākām cenām nekā vietējie, taču bieži vien atklājas, ka tie nav piemēroti vietējiem klimata apstākļiem. Atšķirībā no Eiropas zemēm Latvijas priekšrocība ir neizsmeltie resursi, to skaitā tīra no ķimikālijām augsne.

KAZAKU JAUNĀ PAAUDZE

Varim ir seši bērni ... Viens no svarīgākajiem iemesliem, kāpēc jāstrādā, viņš min savas atvases. «Tā ir spēcīga motivācija. Bērniem jārada skaista un labvēlīga vide, lai izaugot viņiem tā kļūtu par dzīves nepieciešamību,» Vara nākotnes ieceres saistās ar parka ierīkošanu pie savas mājas. Galvenie vietas un zemes sagatavošanas darbi jau pabeigti.

Vairāk par visu viņš vēlas saviem bērniem iemācīt kārtīgi strādāt. Ikvienam no viņiem ir savas īpašās intereses, un katrs tām arī pievēršas. Varis, tāpat kā senāk paša tēvs, izjūt vēlmi viņus pēc iespējas aktīvāk iesaistīt arī kopīgajā lietā. Jaunākās Kazaku paaudzes pārstāvji to respektē, darbojoties kopā ar savu tēvu, tieši tāpēc Varis vēlētos, lai viņam paliktu vairāk brīvā laika jaukajai nodarbei - darba procesam ar savām atvasēm.

SAPŅI UN REALITĀTE

Varis Kazaks neformulē savus sapņus, jo to ir tik daudz, ka nerodas vēlme kādu izcelt. Tie vienkārši ir, un tie likumsakarīgi piepildās. Viņš gribētu turpināt strādāt un attīstīties... Ja būtu daudz laika, viņš labprāt apceļotu pasauli, apskatot dabas bagātības citur.

Visvairāk viņu priecē bērni, labas attiecības un attieksme pret darbu un dabu. Ziemā viņš savu brīvo laiku labprāt velta lasīšanai ... Viņa dzīvi tāpat kā mozaīku veido daudzas lietas, kas ikdienā ļauj justies laimīgam. Varis uzskata, ka ikvienam cilvēkam Dievs dāvājis neizmērojamas iespējas, tikai jāprot tās izmantot.

Dārzs un Drava 11.2002


Doties atpakaļ uz Publikācijām Skatīt oriģinālizdevumu:

 

   
 
Izstrādātājs: MediaWEB